Followers

Tuesday, April 3, 2007

Asmaul - Husna

ALLAH memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna.
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-Asma al-Husna ini jumlahnya ada 99, karena ALLAH menyukai bilangan yang ganjil.

Sesungguhnya ALLAH mempunyai sembilan puluh sembilan nama, yaitu seratus kurang satu. Barangsiapa menghitungnya, niscaya ia masuk surga. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sembilan puluh sembilan nama tsb menggambarkan betapa baiknya ALLAH. Nama-nama dalam Asmaul Husna ini, ALLAH sendirilah yang menciptakannya.

Dia-lah ALLAH yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang Membentuk Rupa, yang Mempunyai Nama-Nama yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Hasyr: 24)

Sebutlah nama-nama ALLAH, dalam setiap zikir dan doa kita. Jika kita memohon diberi petunjuk, sebutlah nama Al-Hâdi (Maha Pemberi Petunjuk). Jika kita mohon diberi sifat kasih sayang, sebutlah nama Ar-Rahmân (Maha Pengasih). Semoga doa kita akan semakin makbul.
Anjuran untuk menggunakan Asmaul Husna dalam berzikir dan berdoa, diterangkan oleh ALLAH SWT dalam Al-Quran.

Hanya milik ALLAH asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-A'râf: 180)

Asmaul Husna hanya milik ALLAH SWT. Manusia sebagai makhluk-Nya hanya dapat memahami, mempelajari, dan meniru kandungan makna dari nama yang baik tsb dalam kehidupan sehari-hari.

Walilahil Asmaul-Husna fad'uhu biha yaa man huwa Allahu Alladzi laailaha illaa Huwa


1 ar-Rahmaan Yang Maha Pemurah
2 ar-Rahiim Yang Maha Pengasih
3 al-Malik Maha Raja
4 al-Qudus Yang maha suci
5 as-Salaam Maha Sejahtera
6 al-Mu'min Yang Maha Terpercaya
7 al-Muhaimin Yang Maha Memelihara
8 al-'Aziiz Yang Maha Perkasa
9 al-Jabbaar Yang Kehendaknya Tidak Dapat Diingkari
10 al-Mutakabbir Yang Memiliki Kebesaran
11 al-Khaaliq Yang Maha Pencipta
12 al-Baari' Yang Mengadakan dari Tiada
13 al-Mushawwir Yang Membuat Bentuk
14 al-Ghaffaar Yang Maha Pengampun
15 al-Qahhaar Yang Maha Perkasa
16 al-Wahhaab Yang Maha Pemberi
17 ar-Razzaq Yang Maha Pemberi Rezki
18 al-Fattaah Yang Maha Membuka (Hati)
19 al-'Aliim Yang Maha Mengetahui
20 al-Qaabidh Yang Maha Pengendali
21 al-Baasith Yang Maha Melapangkan
22 al-Khaafidh Yang Merendahkan
23 ar-Raafi' Yang Meninggikan
24 al-Mu'izz Yang Maha Terhormat
25 al-Mudzdzill Yang Maha Menghinakan
26 as-Samii' Yang Maha Mendengar
27 al-Bashiir Yang Maha Melihat
28 al-Hakam Yang Memutuskan Hukum
29 al-'Adl Yang Maha Adil
30 al-Lathiif Yang Maha Lembut
31 al-Khabiir Yang Maha Mengetahui
32 al-Halim Yang Maha Penyantun
33 al-'Azhiim Yang Maha Agung
34 al-Ghafuur Yang Maha Pengampun
35 asy-Syakuur Yang Menerima Syukur
36 al-'Aliyy Yang Maha Tinggi
37 al-Kabiir Yang Maha Besar
38 al-Hafiizh Yang Maha Menjaga
39 al-Muqiit Yang Maha Pemelihara
40 al-Hasiib Yang Maha Pembuat Perhitungan
41 al-Jaliil Yang Maha Luhur
42 al-Kariim Yang Maha Mulia
43 ar-Raqiib Yang Maha Mengawasi
44 al-Mujiib Yang Maha Mengabulkan
45 al-Waasi' Yang Maha Luas
46 al-Hakiim Yang Maha Bijaksana
47 al-Waduud Yang Maha Mengasihi
48 al-Majiid Yang Maha Mulia
49 al-Baa'its Yang Membangkitkan
50 asy-Syahiid Yang Maha Menyaksikan
51 al-Haqq Yang Maha Benar
52 al-Wakiil Yang Maha Pemelihara
53 al-Qawiyy Yang Maha Kuat
54 al-Matiin Yang Maha Kokoh
55 al-Waliyy Yang Maha Melindungi
56 al-Hamiid Yang Maha Terpuji
57 al-Muhshi Yang Maha Menghitung
58 al-Mubdi' Yang Maha Memulai
59 al-Mu'id Yang Maha Mengembalikan
60 al-Muhyi Yang Maha Menghidupkan
61 al-Mumiit Yang Maha Mematikan
62 al-Hayy Yang Maha Hidup
63 al-Qayyuum Yang Maha Mandiri
64 al-Waajid Yang Maha Menemukan
65 al-Maajid Yang Maha Mulia
66 al-Waahid Yang Maha Tunggal
67 al-Ahad Yang Maha Esa
68 ash-Shamad Yang Maha Dibutuhkan
69 al-Qaadir Yang Maha Kuat
70 al-Muqtadir Yang Maha Berkuasa
71 al-Muqqadim Yang Maha Mendahulukan
72 al-Mu'akhkhir Yang Maha Mengakhirkan
73 al-Awwal Yang Maha Permulaan
74 al-Aakhir Yang Maha Akhir
75 azh-Zhaahir Yang Maha Nyata
76 al-Baathin Yang Maha Gaib
77 al-Waalii Yang Maha Memerintah
78 al-Muta'aalii Yang Maha Tinggi
79 al-Barr Yang Maha Dermawan
80 at-Tawwaab Yang Maha Penerima Taubat
81 al-Muntaqim Yang Maha Penyiksa
82 al-'Afuww Yang Maha Pemaaf
83 ar-Ra'uuf Yang Maha Pengasih
84 Maalik al-Mulk Yang Mempunyai Kerajaan
85 Zuljalaal wa al-'Ikraam Yang Maha Memiliki Kebesaran serta Kemuliaan
86 al-Muqsith Yang Maha Adil
87 al-Jaami' Yang Maha Pengumpul
88 al-Ghaniyy Yang Maha Kaya
89 al-Mughnii Yang Maha Mencukupi
90 al-Maani' Yang Maha Mencegah
91 adh-Dhaarr Yang Maha Pemberi Derita
92 an-Naafi' Yang Maha Pemberi Manfaat
93 an-Nuur Yang Maha Bercahaya
94 al-Haadii Yang Maha Pemberi Petunjuk
95 al-Badii' Yang Maha Pencipta
96 al-Baaqii Yang Maha Kekal
97 al-Waarits Yang Maha Mewarisi
98 ar-Rasyiid Yang Maha Pandai
99 ash-Shabuur Yang Maha Sabar

No comments: