Followers

Wednesday, December 6, 2006

Mutiara hikmah Syaikh Muhammad Efendi Yaraghi

"Berjanjilah Wahai Manusia, untuk menghentikan semua kebiasan buruk dan selanjutnya menjauhi perbuatan dosa. Gunakan waktumu siang dan malam di Masjid. Beribadalah kepada Tuhan dengan semangat dan memohonlah ampunan dengan meratap kepadaNya".

"Kapankah Allah SWT tidak senang kepada hambaNya? Yaitu ketika seorang hamba merasa terganggu dengan lamanya berdzikir secara kolektif. Jika cintanya pada Allah swt adalah Cinta Sejati, maka itu akan terasa seperti sekejap mata".

"Depresi dalam hati berasal dari tiga macam penyakit, yaitu : Kehilangan keharmonisan dengan alam, Mengikuti kebiasaan yang menyimpang dari sunah Rasulullah saw dan Mengikuti orang-orang yang korup dan fasik".

"Para Pencari dan Murid tidak menginginkan apapun bagi diri mereka, kecuali yang Allah SWT telah tetapkan baginya. Dan tidak membutuhkan apapun dari alam semesta ini, kecuali Tuhannya".

"Ketika hati sangat mendambakan untuk menyaksikan Zat Allah Azza wa Jalla, maka Allah SWT akan mengirimkan Sifat-SifatNya, sehingga mereka akan menjadi tenang , tentram dan merasa sangat bahagia".

"Cinta seorang beriman bagaikan sebuah cahaya dalam hatinya".

"Islam berarti menyerahkan hatimu kepada Tuhanmu dan tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataaan maupun perbuatan".

"Allah tidak akan pernah mengangkat seseorang yang yang mencintai Uang"

"Barangsiapa mendatangi Allah swt dengan hatinya, maka Allah swt akan mengirimkan hati seluruh hambaNya kepadanya"

"Jika para pecinta mengungkapkan cinta mereka kepadaNya, maka dari deskripsinya itu setiap pecinta akan meninggal"

Rasulullah saw bersabda," Dia yang mematuhi Al-Quran dan menyebarkan Syariahku adalah seorang muslim sejati" "Dia yang bertindak menurut perintahku akan berdiri di surga lebih tinggi daripada semua Awliya yang telah mendahuluiku"

No comments: