Followers

Monday, May 7, 2007

Kata Pengantar

INI KITAB BERNAMA IRSYADUL ANAM FI TARJAMATI ARKANIL ISLAM. Ada didalamnya segala rukun-rukun yang wajib dipelajarkannya oleh tiap-tiap mukallaf (muslim yang aqil balig), dan ada didalamnya juga segala rukun-rukun qauli dan sunnah qauliyah didalam perihal Shalat, dan beserta segala do’a-do’a dan zikir-zikir sekaliannya itu dengan memakai lughat bahasa melayu betawi.
Adapun yang mengarang kitab ini yaitu hamba yang dhaif: As Syekh Usman bin Abdullah bin ‘Aqil bin Yahya Al Alawi, yang mengharap pada Allah Ta’ala bahwa ia memberi manfaat dengan kitab ini bagi yang membaca dan bagi yang mendengar padanya dengan ikhlas karena Allah Ta’ala.
Adapun jikalau ada didalam kitab ini lebih atau kurang hurufnya atau lafadznya maka diharapkan bagi yang mengerti bahwa ia memperbaikinya dengan yang shawab pada ulama.
Dan sebagai lagi tiada harus dan tiada halal bagi seseorang bahwa ia serakah meniru cetak akan kitab ini. atau lain karangan hamba, dan tiada halal bagi yang menjual tiruan itu.
Dan tiada halal bagi yang membaca padanya, dan tiada didapat ilmu yang nafa’; sebab hamba tiada ridha’ hati sekali-kali pada yang serakah mengambil hamba punya usaha, maka dari itu tiada diberkahinya jua adanya.
بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيْمِ
أَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىآلِهِ وَاصَّحْابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

Waba’du, kemudian daripada itu maka kitab ini bernama IRSYADUL ANAM FI TARJAMATI ARKANIL ISLAM yang artinya Petunjuk Kebajikan kepada mahluk didalam perihal Memaknakan Rukun-rukun Islam.
Bermula barang yang ada tersebut di dalam kitab ini maka sekaliannya itu tersalin daripada kitab-kitab fiqih bahasa arab yang mu’tamad, disalin dengan bahasa melayu Jakarta dengan tiada disebut lafadz arabnya lagi, melainkan jika ada seumpama do’a maka disebut lafadz arabnya dengan memakai lughat untuk mempermudah dipelajari oleh orang-orang yang baru belajar.

No comments: